۳۱ فروردين ۱۳۹۹ بازدید 1199
اطلاعیه

اطلاعیه

بدینوسیله به استحضار میرساند با توجه به قوانین مجموعه و اخطار سازمان آتش نشانی مبنی بر رعایت جدی پروتکل های ابلاغی در خصوص نکات ایمنی ، استفاده از هرگونه کپسول و گاز پیک نیک در مجموعه ممنوع میباشد.

۳۱ فروردين ۱۳۹۹ بازدید 1199
منوی دسترسی